chế độ xem lớn

Pixar, Marvel: “có những lúc thấy phim mình dở nhất“

Giải tríHoàng Minh - Phương Thảo
Có điểm gì chung giữa các bộ phim của Pixar và Marvel? Theo Giám đốc của Marvel, đó đều là kết quả của những sáng tạo không ngừng nghỉ, chỉ chấm dứt khi “người ta phải giật phim ra khỏi tay chúng tôi để đem ra rạp.”

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải