chế độ xem lớn

Bán phá lấu trong hẻm, mua 2 nhà tiền tỉ

Món ngonThùy Dương, Nhật Diễm, Tường Duy, Cẩm Tú

Dì Phương bán phá lấu từ năm 29 tuổi. Gần 30 năm nay, quán phá lấu của dì Phương không lúc nào vắng khách ghé đến ăn.

Bạn đọc phản hồi ( 1 bình luận )

Huy

vỉa hè là miếng mồi ngon cho nhiều người, là cơ hội làm giàu cho nhiều người.
đang tải