chế độ xem lớn

Cá linh: Sản vật về theo con nước lũ

Món ngonThanh Niên Online
Chúng tôi đã có dịp về An Giang, Đồng Tháp, nơi đầu nguồn của dòng Mê Kông chảy vào đất Việt. Theo ghe đi đổ đáy cá linh mới tận mắt chứng kiến sự đồi dào của các sản vật mùa nước nổi.
 

 

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải