Xe bánh tổ chay hiếm gặp của người Tiều
[360 ĐỘ NGON] Bánh Thiểm Tây món bánh lạ hút khách ở Sài Gòn
Món há cảo truyền 4 đời của người Hoa gốc Quảng Tây
[360 ĐỘ NGON] Bánh tráng chấm sốt bơ trứng lòng đào
[360 ĐỘ NGON] Ăn chay mùa Vu Lan
[360 ĐỘ NGON] Đã ghiền mì vịt tiềm, đừng quên Mì vịt tiềm Thượng Hải