chế độ xem lớn

Giữ lấy nguồn gen quý

Phóng sựThanh Niên Online
Chỉ hơn 211.000 ha rừng, nhưng nơi đây chứa đựng 150 loài dược liệu, có những dược liệu quý hiếm. Thế nhưng đã 96 loài có nguy cơ tuyệt chủng. Khu bảo tồn đa dạng sinh học vừa được hình thành để giữ lấy các nguồn gen quý hiếm trên vùng đất này. 

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải