chế độ xem lớn

HIU đẩy mạnh đưa sinh viên du học nước ngoài

Phóng sựTrọng Thủy
Đây cũng là năm thứ hai trường HIU triển khai và đẩy mạnh liên kết với các trường Đại học danh tiếng hàng đầu thế giới. Với chương trình học đa dạng, tùy theo chương trình học, sinh viên sẽ có ít nhất 1 học kỳ học tại nước ngoài.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải