chế độ xem lớn

​Kho ký gửi: Mua của người chán, bán cho người cần

Phóng sựPhan Định
“Mua của người chán, bán cho người cần”, dịch vụ kho ký gửi chỉ đơn giản là dịch vụ bán hộ hàng hóa. Theo đó, việc bán hộ thông qua một hợp đồng ủy thác bán hàng được ký kết giữa bên có tài sản ký gửi và bên nhận ký gửi.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải