chế độ xem lớn

Lưu luyến nghề chiếu phim lưu động vùng biên

Phóng sựGiang Phương
Để có được những buổi "chiếu bóng" phục vụ bà con vùng biên giới ở tỉnh Tây Ninh, Đội chiếu bóng lưu động thuộc Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng tỉnh Tây Ninh với vài thành viên đã có những hành trình gian nan và thầm lặng...

Bạn đọc phản hồi ( 1 bình luận )

Nông dân

Chúng tôi những người dân vùng sâu, vùng xa cần lắm những buổi chiếu phim như thê này. Mong ngành VH tiếp tục duy trì họat động này nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân vùng sâu, vùng xa như chúng tôi.
đang tải