chế độ xem lớn

Phân loại rác thải thế nào trước khi mang đi đổ?

Phóng sựTâm
Theo quyết định số 44/2018 của UBND TP.HCM, kể từ ngày 24/11/2018, người dân địa bàn TP.HCM sẽ phải phân loại rác thải thành 3 nhóm chính trước khi đem vứt. Những hướng dẫn sau đây sẽ giúp bạn hình dung việc phân loại rác dễ dàng hơn nhé! 

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải