chế độ xem lớn

Theo chân thợ săn lươn đồng ở Hà Tĩnh

Phóng sựPhạm Đức

Tuy nghề thả trúm lươn đồng ở Hà Tĩnh không rầm rộ như ở Nghệ An nhưng nhờ theo nghề này mà không ít người dân có thu nhập cao hơn một số nghề lao động chân tay khác. Chỉ cần chọn chỗ có nước lúp xúp cách mặt bùn chừng gang tay rồi thả ống trúm xuống là người thợ có thể dụ được lươn.


Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải