chế độ xem lớn

Về Cà Mau xem đào “hầm” bắt cá lóc dễ như trở bàn tay

Phóng sựGia Bách
Tháng Chạp, Cà Mau vào mùa khô. Lợi dụng việc cá lóc sẽ tìm đến nơi có nước sâu để tránh hạn, người ta đào một hố trên “đường đi” của cá để bắt.

Bạn đọc phản hồi ( 3 bình luận )

Hoa Huỳnh

Tận diệt

Jin

Hay!

Huỳnh

lạ lắm à ngen
đang tải