chế độ xem lớn

Đây là cách mà Singapore đang giảm số lượng xe lưu thông hiệu quả

XeDiệp Uyên
Nhằm sử dụng đất đai vốn thiếu thốn của đảo quốc một cách hiệu quả và chống ô nhiễm môi trường, Singapore có những kế hoạch biện pháp vừa cứng vừa mềm.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải