Tình cảm nào giúp gắn kết ông Trump và ông Erdogan?
Cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, Úc sẵn sàng cho tình huống 'thảm họa'