Cháy rừng ngày càng nghiêm trọng, Úc sẵn sàng cho tình huống 'thảm họa'