Mỹ rút quân khỏi đông bắc Syria là cú sốc 'phản bội' với đồng minh