chế độ xem lớn

Paris sẽ tổ chức giải Olympic 2024

Thể thaoYến My

Nước Pháp đã chờ đợi gần 100 năm để lại nhận được quyền tổ chức thế vận hội vào năm 2024. Lần cuối cùng thủ đô Pháp tổ chức giải thể thao này là vào năm 1924.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải