chế độ xem lớn

Ronaldo và nghĩa cử cao đẹp với các trẻ em

Thể thaoAnh Đức
Mới đây, Ronaldo đã tham gia vào một video ủng hộ các trẻ em nhân ngày tỵ nạn thế giới - 20 tháng 6. Đây thực sự là một nghĩa cử cao đẹp, đầy tính nhân văn của Ronaldo,

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải