Manchester United - Arsenal, cuộc đại chiến của những kẻ thất thế