chế độ xem lớn

Bắt hơn 3 tấn thịt, nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Thời sự Đình Tuyển - Vị Thanh
 Hơn 3 tấn thịt và nội tạng động vật bốc mùi hôi thối đã được phát hiện kịp thời tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trước khi bị đưa ra các chợ để tiêu thụ.

Bạn đọc phản hồi ( 1 bình luận )

Lân

Chắc phải có chính sách khen thương lớn cho những người làm nhiệm vụ ngăn chặn các vụ độc hãi này ,bắt đồ độc hãi rất khó
đang tải