chế độ xem lớn

Đủ kiểu “binh” qua chốt trạm

Thời sựTiểu Thiên
Quá trình thâm nhập điều tra, điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là từ đầu cửa rừng đến khu vực cây ươi bị tàn phá có hàng loạt chốt, trạm cố định lẫn di động của Hạt Kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp và đồn biên phòng nhưng “lâm tặc” vẫn vào khai thác và mang ươi ra khỏi rừng.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải