chế độ xem lớn

Hơn 100 “quả bom” treo trên đầu dân Quảng Trị

Thời sựNguyễn Phúc
Theo thống kê mới đây của các tổ chức phi chính phủ đang giúp Quảng Trị rà phá bom, mìn, vật liệu nổ sót lại sau chiến tranh, tại 8/9 huyện, thị xã, thành phố của Quảng Trị, có ít nhất 110 điểm thu mua phế liệu chiến tranh, trong đó hầu hết các điểm nằm trong khu dân cư.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải