chế độ xem lớn

Kiểm lâm được sử dụng máy tính bảng để giám sát rừng

Thời sựNguyễn Phúc
Ngày 15.11.2017, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị phối hợp với dự án Hỗ trợ chuẩn bị thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) đã tổ chức lớp tập huấn về sử dụng máy tính bảng trong theo dõi, báo cáo diễn biến tài nguyên rừng cho cán bộ kiểm lâm và các đơn vị liên quan của tỉnh Quảng Trị. 

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải