chế độ xem lớn

Lợi dụng mưa bão, thuê người đến chặt hạ rừng phòng hộ tại Đà Lạt

Thời sựLâm Viên
11 giờ ngày 12.8.2019, Hạt Kiểm lâm Đà Lạt và Ban Quản lý rừng Lâm Viên phát hiện 11 người đang dùng cưa, dao rựa chặt hạ cây rừng tại lô C, khoảng 4, Tiểu khu 158a.

Bạn đọc phản hồi ( 2 bình luận )

My Thanh

Dalat sẽ ngập tiếp! - Kinh khủng triệt phá rừng PHÒNG HỘ!

Tram

Các đối tượng này quá coi thường pháp luật, các cơ quan chức năng điều tra khởi tố xử lý với mức hình phạt cao nhất và yêu cầu phải trồng lại cây rừng
đang tải