chế độ xem lớn

Những chuyển hướng trong đào tạo ngành Báo chí - Truyền thông

Thời sựNhật Diễm, Đăng Nguyên
Những sự thay đổi trong đào tạo như hiện nay nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường; đồng thời phần nào cũng phản ánh được sự năng động của các đơn vị đào tạo báo chí truyền thông trong công tác nắm bắt và gắn thực tế của thị trường lao động với chương trình đào tạo.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải