chế độ xem lớn

Thanh niên, sinh viên Lào hành trình theo dấu chân lãnh tụ

Thời sựPhan Hậu
Trong ngày 2.11.2017, đoàn đại biểu 50 thanh niên, sinh viên Lào đã tham gia chương trình Theo dấu chân lãnh tụ Việt - Lào năm 2017 với hoạt động đi thăm địa điểm huấn luyện chính trị và tổ chức đại hội trù bị Đại hội lần thứ 2 Đảng nhân dân Lào, nay là Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Bạn đọc phản hồi ( 0 bình luận )

đang tải