Vỡ hụi trên 8,5 tỉ đồng, đầu thảo lãnh án 15 năm tù
Bị phạt vì chậm khắc phục “ổ gà” trên cao tốc
Dựng lại hiện trường vụ thẩm phán, giảng viên xâm phạm chỗ ở của người khác