Bản tin quốc tế ngày 16.12: Ông Putin can dự vào tấn công mạng trong kỳ bầu cử Mỹ?
Bản tin Quốc tế 9.12: Người dân Iraq khốn khổ nhận hàng viện trợ