Thoải mái trong hộp ngủ ở sân bay Mexico
Mỹ: Nổ nhà máy hóa chất tại Texas do bão Harvey