Hiện trường vụ đâm người đang rút tiền ATM gần khách sạn 5 sao
Gắp con đỉa còn sống trong cổ họng bé trai thích uống nước suối
Dành cả Tết để ghép và phục hồi bàn tay đứt lìa cho bệnh nhân
Dạy yoga cho bệnh nhân ung thư