Khó tin: Công nhân Đồng Nai đu dây đi làm vì đường bị rào