Bún bò huế ngã ba Đinh Bộ Lĩnh, hơn 20 năm níu chân thực khách
Tiệm nước mía hơn nửa thế kỷ