Bình Định bị thiệt hại nặng vì bão số 5
Tài sản khủng của gia đình ông Trần Bắc Hà ở Bình Định
72.602 cuốn sách giáo khoa bị nghi là sách giả