Tuyên án tử hình kẻ gây ra vụ thảm sát 3 bà cháu ở Bình Dương