Doanh nghiệp bán hàng dỏm cho người dân rồi bỏ trốn
 “Xe điên” gây tai nạn rồi bỏ trốn