Tổng thống Trump và Thủ tướng Johnson - những nhân tố 'khó lường' tại hội nghị G7
Thủ tướng Boris Johnson có đúng là 'Donald Trump xứ Ăng-lê'?