U.22 Việt Nam có giày chuyên dụng, không ngại cỏ nhân tạo SEA Games
 U.22 Việt Nam có thủ môn cao đến 1 mét 93