Xuân Trường đã cố gắng thế nào trong màu áo Buriram?
King’s Cup 2019: Việt Nam vs Curacao - Bình luận giữa trận
King’s Cup 2019: Việt Nam vs Curacao - Bình luận trước trận
King’s Cup| Việt Nam vs Thái Lan | Bình luận giữa trận
King’s Cup| Việt Nam vs Thái Lan | Bình luận trước trận