Sau 130 tấn cá chết, người dân thắt lòng vét cá non bán
Người dân khóc nức nở vì hơn 60 tấn cá nuôi chết đồng loạt
Cá chết nổi xếp lớp tại hồ điều tiết Trung Nghĩa ở Đà Nẵng
Cá chết la liệt ở liên hồ Vĩnh Trung – Thạc Gián tại Đà Nẵng