Cát Phượng:  "Anh Hoài Linh làm là làm tới, không sợ gì hết"
An Nguy bất ngờ bật khóc khi nói về vai mẹ đơn thân