Rừng Amazon, 'lá phổi' của trái đất, lâm nguy trong lửa khói
Công nhân xây dựng đốt rác gây cháy rừng ở Quảng Trị
Rừng bạch đàn trên bán đảo Sơn Trà tan hoang vì cháy