Cháy lớn ở kho nguyên liệu bông sợi trong KCN Phú Bài
Bóng bay có thể phát nổ và cháy, nguy hiểm khôn lường