Phát tán web giả chứa mã độc, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
Giả danh lãnh đạo sở, thanh tra tỉnh lừa đảo, chiếm đoạt tiền của giáo viên
Tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng
Trịnh Xuân Thanh phủ nhận chiếm hưởng 4 tỉ đồng