Cứu 6 ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt trên biển
Hút hết 26 tấn axit trên chiếc tàu chìm ở sông Đồng Nai
Bộ đội biên phòng cứu 3 ngư dân bị chìm tàu gần Lý Sơn