Cái kết cho thợ đá nghiện ngập kiêm cho vay nặng lãi
Phá chuyên án cho vay nặng lãi
Cùng bị bắt khi đến nhà trọ của nghi can tàng trữ ma túy thu tiền lãi
Hai anh em cho vay nặng lãi xịt hơi cay vào mặt con nợ để đòi tiền