Gần 500 tỉ đồng nâng đường, chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh
TP.HCM thiếu một "nhạc trưởng" để chống ngập
Siêu máy bơm giải cứu đường Nguyễn Hữu Cảnh nhờ chip thông minh
TP.HCM chính thức ký hợp đồng thuê siêu máy bơm