Nguyên chủ tịch huyện cùng 14 thuộc cấp hầu tòa vì cố ý làm trái
Toàn cảnh bản án dành cho ông Đinh La Thăng và 21 đồng phạm
Nguyên giám đốc Sở TT-TT Phú Yên và thuộc cấp hầu tòa
Nguyên Tổng giám đốc Công ty Mía đường Tây Ninh lãnh án 10 năm tù