Quán cơm chay mỗi ngày bán 150 suất với giá 0 đồng