Truy bắt thanh niên như phim hành động tại trung tâm Sài Gòn