DJ cướp giật kim cương của du khách Nga lãnh án
Cô gái hạ gục hai tên cướp giữa Sài Gòn