Cúp Quốc gia: Hà Nội T&T vs Than Quảng Ninh 1 - 2
Cúp Quốc gia: Quảng Ninh vs Hà Nội T&T 4 - 4