Hai nhóm hỗn chiến vì đánh tiếp viên karaoke là người yêu của giang hồ
Đi tù chỉ vì chuyện mang nhầm dép